Kalkulačka pro orientační výpočet tzv. Hrubého grantového ekvivalentu (HGE) pro žádosti o půjčku:

- v rámci Výzvy č. 1 /2016 PU (půjčka SFŽP ČR k dotaci OPŽP)
- v rámci Výzvy č. 1/2017 IFN1) (půjčka IFN a dotace SFŽP ČR)

Výši požadované dotace a půjčky lze kombinovat tak, aby žadatel dosáhl požadovaného poměru dotace a půjčky při dodržení limitů výzvy a zároveň i dodržení pravidel pro veřejnou podporu.

Celková výše veřejné podpory odpovídá součtu dotace a tzv. hrubého grantového ekvivalentu (HGE), který vyjadřuje, jaká výše veřejné podpory je poskytnuta příjemci formou půjčky. HGE se stanovuje na základě velikosti půjčky, délky splatnosti půjčky, úvěrové způsobilosti žadatele a rozdílu zvýhodněné úrokové sazby oproti tržní úrokové sazbě.

Výpočet je pouze orientační, konečná výše HGE půjčky bude známa až po vyhodnocení úvěrové způsobilosti žadatele ze strany SFŽP ČR.

Dokumenty k výše uvedeným výzvám jsou k dispozici na webových stránkách:

Ad 1) IFN je zkratka pro tzv. inovativní finanční nástroje (půjčky z fondů EU)


roky
tabulka