Kalkulačka pro orientační výpočet tzv. Hrubého grantového ekvivalentu (HGE) pro žádosti o půjčku SFŽP v rámci Výzvy č. 1/2016 PU

Výši požadované dotace OPŽP a půjčky SFŽP lze kombinovat tak, aby žadatel dosáhl požadovaného poměru dotace a půjčky při dodržení limitů a pravidel pro veřejnou podporu (viz přiložená tabulka). Celková výše veřejné podpory odpovídá součtu dotační podpory z OPŽP a tzv. hrubého grantového ekvivalentu (HGE), který vyjadřuje, jaká výše veřejné podpory je poskytnuta příjemci formou půjčky SFŽP. HGE se stanovuje na základě velikosti půjčky, délky splatnosti půjčky, úvěrové způsobilosti žadatele a rozdílu zvýhodněné úrokové sazby oproti tržní úrokové sazbě. Výpočet je pouze orientační, konečná výše HGE půjčky SFŽP bude známa až po vyhodnocení úvěrové způsobilosti žadatele ze strany SFŽP. Pravidla pro dotaci stanovuje 41. Výzva OPŽP (viz http://www.opzp.cz)

Text a dokumenty k Výzvě č. 1/2016 PU pro půjčky jsou k dispozici na https://www.sfzp.cz/sekce/847/aktualne-poskytovane-pujcky/


roky
tabulka